Privacybeleid

De website www.ArtisTiki.be wordt beheerd door Wendy Rombouts van ArtisTiki. ArtisTiki is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

ArtisTiki
Stationsstraat 47
2910 Essen
België
Ondernemingsnr BE 0651.552.859

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wanneer jij je online aanmeldt voor een workshop, het contactformulier invult of andere aankopen of aanvragen doet voor een van onze diensten zal aan jou gevraagd worden om bepaalde (persoons)gegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je daarbij verstrekt zullen door ons worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele opties bij aankopen of reserveringen (kleur, maat, ...)

Met welk doel worden deze persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • De in dit privacybeleid vernoemde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van je inschrijving(en) voor onze diensten en/of het verwerken van je aanvragen. Dit omvat o.a. het verwerken van online betalingen, registreren van inschrijvingen, versturen van facturen, afhandelen van contactverzoeken, …
  • Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

Social Media

Tijdens de workshops kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden waarop ook deelnemers van de workshop/cursus te zien kunnen zijn. Deze kunnen vervolgens verspreid worden via de website, social media, brochures of andere kanalen. Als je dit niet wil, dan kan je dat voor of ten laatste bij aanvang van de workshop/cursus schriftelijk kenbaar maken zodat we daar rekening mee kunnen houden. Om te weten hoe de andere (social media) kanalen omgaan met privacy lees je best de privacyverklaringen van deze respectievelijke kanalen.

Cookies

Deze website gebruikt doorgaans geen cookies voor gewone bezoekers van de website. In sommige gevallen kan het echter gebeuren dat tijdelijk één of meerdere cookies geplaatst worden om "bijzonder" situaties op te vangen, bv voor extra beveiliging van de website, om de beschikbaarheid van de website te garanderen of wanneer een gebruiker inlogt op de website. In dit geval gaat het echter telkens om strict noodzakelijke, technische cookies zoals bv *__cf_bm*. Via je browserinstellingen kan je te allen tijde het gebruik van cookies controleren of zelfs volledig uitschakelen. Gebruik hiervoor eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op een lokale computer alsook de server waarop deze website draait. Beide systemen beschikken over de nodige veiligheidsvoorzieningen om de afscherming van de gegevens te bewaken. Verder worden volgende services gebruikt voor het verwerken en/of opslaan van (een deel van) je gegevens:

  • Google: e-mailadres
  • Mollie: betalingsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens

De nodige technische maatregelen werden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die door deze website verwerkt worden.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze diensten, mails, ..., wordt je meteen uit onze systemen verwijderd. Uitzonderlijk kan van deze termijnen afgeweken worden indien er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via [email protected].Door de website te gebruiken alsook bij het inschrijven voor een workshop of cursus bij ArtisTiki bevestig je dit privacybeleid te hebben gelezen en verklaar je expliciet akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen aan dit privacybeleid. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding of 30 dagen na de publicatie van de wijzigingen indien er geen expliciete datum van inwerkingtreding wordt vermeld.
Laatst bijgewerkt op: 17/11/2021